Hlavní témata

Náplň kongresu budou tvořit přednášky ze tří základních okruhů

 1. Historický pohled na osobnost Jana Evangelisty Purkyně

 2. Purkyňovy objevy a koncepce ve vztahu k dnešku

 3. Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní vědy vyvíjet do konce tohoto století


K prvním dvěma „purkyňovským“ okruhům promluví o životě a odkazu JEP např.:

 • prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., čestný předseda České lékařské společnosti JEP

 • ​doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., Stomatologická klinika 1. LF UK

 • doc. PhDr. Karel Černý, Ph.D., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

 • prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK 

 • MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., Evropská oční klinika Lexum, potomek J.E. Purkyně

 • prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., Fyziologický ústav 1. LF UK  

 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

 • prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., Ústav patologie 3. LF UK

 • prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP

 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., místopředsedkyně senátního výboru